KULTURA I JĘZYKI: Najdziwniejsze języki świata – część 2

21 stycznia
No comments yet


źródło obrazka: www.baylorbarbee.com
Zgodnie z obietnicą dziś będę kontynuować temat najdziwniejszych języków na świecie. Okazuje się, że jest ich cała masa. Przypominam, że kryterium nie jest ściśle określone – ja kieruję się nazwą, która przyciąga moją uwagę oraz położeniem geograficznym. Tym razem języków będzie 7 – o wielu z nich być może nawet nie słyszeliście.
     1. Język pitjantjatjara: możemy go spotkać wśród Aborygenów z ludu Anangu, zamieszkujących środkową Australię. Jego cechą charakterystyczną jest to, że posiada tylko trzy samogłoski – a, i, u. Zapis dokonywany jest alfabetem łacińskim. Najdłuższe słowo w tym języku to nazwa wzgórza w południowej Autralii – „Mamungkukumpurangkuntjunya”, co oznacza dosłownie „tam, gdzie sika diabeł” ;)
2.      Język Ipai: używany przez plemię Kumeyaay, zamieszkujące San Diego w Californii (USA). Według źródeł Wikipedii w 1994 roku było 25 rodzimych użytkowników tego języka.

3.      Język arczyński: język północno-kaukaski używany w wiosce Archib (Rosja) i kilku mniejszych wioskach wokół. Szacuje się, że posługuje się nim ok. 1000 osób, ale tylko i wyłącznie w formie mówionej; nie posiada formy pisanej. Stosowany jest głównie w sytuacjach nieformalnych – głównie wśród rodzin i znajomych.

4.      Język yupik: jest to język eskimoski, do jego zapisu używa się alfabetu łacińskiego. Mówi się nim zarówno w zachodniej i południowej części Alaski, jak i w północno-wschodniej Syberii. W zakresie tego języka mamy do czynienia z pięcioma jego głównymi odmianami – poszczególni użytkownicy nie zawsze się rozumieją.
5.      Język sentinel: używany jest przez ludy zamieszkujące wyspę North Sentinel (Indie). Niestety członkowie tej społeczności nie nawiązują praktycznie żadnych kontaktów z resztą świata, w związku z czym ich język jest mało znany. Uważany jest za język ginący, a przypuszczalna liczba użytkowników waha się między 100 a 250.

6.      Język rotokas: pochodzi z grupy wschodniopapuańskiej i żywany jest przez mieszkańców wyspy Bougainville. Posiada 6 spółgłosek i ok. 5 lub 10 samogłosek. Posługuje się nim ok. 4000 osób. Jego cechami charakterystycznymi są połączenia samogłosek oraz nieznana rola akcentu.

7.      Język oromo: język kuszycki, którym posługuje się aż 25 mln osób, głównie mieszkańców Etiopii. Używa się go w szkołach, lokalnych mediach oraz w trakcie negocjacji handlowych – obok urzędowego języka amharskiego.

(Visited 555 times, 1 visits today)