A Ty kim jesteś, gdy jesteś sobą? – test PERSO.IN

4 kwietnia
No comments yet

Psychologia zawsze była dziedziną, która pojawiała się częściej lub rzadziej w obszarze moich zainteresowań. Lubię taką tematykę na wielu płaszczyznach – nie tylko poznania samej siebie i innych ludzi, ale też na gruncie zawodowym. Stąd w mojej biblioteczce wiele pozycji związanych właśnie z zagadnieniami biznesowymi i psychologicznymi. Tym bardziej ucieszyłam się, gdy napisała do mnie Patrycja, współautorka testu PERSO.IN. W swoim życiu robiłam bardzo dużo testów osobowości, ale z moja otwartością na sprawdzanie nowych rzeczy, nie mogłam odmówić przetestowania również takiej możliwości. 

Kilka słów o teście PERSO.IN®

Test jest tak skonstruowany, aby jego wynikiem było poznanie swojej osobowości, cech, predyspozycji, mocnych i słabych stron oraz tego, jak można je wykorzystać w codziennym życiu, zarówno tym prywatnym, jak i zawodowym. Składa się ze 150 pytań, a właściwie stwierdzeń, które dotyczą 5 obszarów życia człowieka, tj. Ludzi, Doświadczeń, Obowiązków, Stymulatorów i Trudności. Obszary te zostały wyznaczone na podstawie naukowo opracowanego Modelu Wielkiej Piątki – pięcioczynnikowego modelu osobowości (autorzy: Paul Costy i Robert McCrae), na który składają się: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenia, ugodowość i sumienność. Wchodząc bardziej w szczegóły opisowe, można powiedzieć, że poszczególne obszary dotyczą:

Ludzie = nastawienia do ludzi

Doświadczenia = otwartości na różnego rodzaju doświadczenia

Obowiązki = podejścia do zobowiązań

Stymulatory = podejmowania aktywności

Trudności = reagowania na trudne sytuacje czy emocje.

Wypełnienie testu zajmie nam ok. 20 minut i polega na odniesieniu się do stwierdzeń, które dotyczą wszystkich wymienionych wyżej sfer naszego życia. Należy zastanowić się w jakim stopniu dana fraza faktycznie jest nam bliska, albo wręcz przeciwnie – jak bardzo daleko od niej jesteśmy. Przy wielu stwierdzeniach musiałam porządnie zajrzeć w siebie, żeby uzmysłowić sobie co ja tak naprawdę o nich sądzę i czy są „moje”. Przy innych z kolei bez problemu i bardzo szybko zaznaczałam odpowiedzi, które były dla mnie najbliższe. 

Wiarygodność testu

Oprócz tego, że test opiera się na wspomnianym już Modelu Wielkiej Piątki, dodatkowo został zweryfikowany a pomocą Wskaźnika Alfa Cronbacha, który jest najczęściej używany w ocenianiu testów psychologicznych i innych badań, które wymagają takiej weryfikacji. Psychologia przyjmuje, że dla jej testów wskaźnik ten powinien kształtować się na poziomie co najmniej 0,60. Dla testu PERSO.IN wartości te są dużo wyższe i zdecydowanie zbliżają się do maksymalnej, która wynosi 1 – dla przykładu: 0,845 dla skali Ludzie i 0,905 dla skali Trudności. Tak wysokie wskaźniki pozwalają nam stwierdzić, że wykonanie testu faktycznie ma sens i będzie można dowiedzieć się o sobie czegoś nowego lub utrwalić swoje przekonania. Przyjęty margines błędu z kolei może wynikać z wielu czynników, w tym z nas samych, np. jeśli wypełniamy test gdy jesteśmy zmęczeni. 

Analiza wyników i ich interpretacja

Po wypełnieniu testu, w ciągu kilku dni, otrzymałam swoje wyniki, a także mogłam je omówić krok po kroku z Patrycją, która oprócz tego, że współtworzyła test, to dodatkowo jest certyfikowanym trenerem PERSO.IN. Kupując test, nie jest konieczne, aby wyniki zostały omówione – można zakupić wyłącznie badanie i raport, a następnie samemu go przeanalizować.

Wyniki, które otrzymałam opierają się po pierwsze na porównaniu ich z innymi ludźmi, a po drugie na skali dziesięciostopniowej, którą dodatkowo można podzielić na trzy przedziały. Przedział 1-3 obejmuje wyniki uzyskany przez najmniejszą liczbę osób, przedział 4-7 przez największą liczbę osób, przedział 8-10 ponownie przez najmniejszą liczbę, ale po drugiej stronie skali. Moje wyniki wyglądały następująco, gdzie P = ludzie, E = doświadczenia, R = obowiązki, S = stymulatory, O = trudności. 

test osobowości

Razem z Patrycją przeszłyśmy bardzo dokładnie przez każdy z pięciu obszarów. Oprócz tego, że dostałam informację na temat uplasowania się mojego wyniku na skali ogólnej, to dodatkowo mogłam się dowiedzieć jak wyglądają wyniki w 6 składowych każdego z tych obszarów. Aby łatwiej było nam analizować moje wyniki, w swoich opiniach odnosiłam się przede wszystkich do mojej sfery zawodowej, w której najczytelniej odnajdywałam wszystkie składowe testu.

Przykład dla mojego obszaru LUDZIE

P3 – mam życzliwe nastawienie do innych. Chętnie angażuję się w działania, których celem jest pomoc drugiemu człowiekowi. Wykazuję postawę kooperacyjną i wyżej cenię sobie współpracę od rywalizacji. – to podsumowanie zdecydowanie pasuje do mnie. 

Szczegóły:

  1. Mam duże zaufanie do ludzi. Przeważnie wierzę w ich uczciwość oraz szczerość intencji.
  2. Ujawniam innym swoje prawdziwe intencje. Raczej nie naginam faktów i nie schlebiam innym dla osiągnięcia własnych korzyści.
  3. Interesuję się sprawami ludzi. Mam w sobie chęć pomocy oraz angażuję się w działania na korzyść innych.
  4. W przypadku konfliktu mam tendencje do powściągliwości i powstrzymywania gniewu. Jestem skora do przebaczenia i zapominania doznanych uraz.
  5. Moja skromność i powściągliwość są na podobnym poziomie jak u większości ludzi. Zdarza mi się przeceniać niektóre ze swoich zalet.
  6. Jestem współczująca i wrażliwa na potrzeby innych. Ciężko jest mi przejść obojętnie obok człowieka w potrzebie.

Podsumowaniem każdego obszaru jest wskazanie możliwości, w których mogłabym się najlepiej sprawdzić oraz wskazówka. Moimi obszarami są: współpraca, wzbudzanie sympatii i pomaganie. A wskazówka jest taka, abym pamiętała o tym, aby dbać również o swoje potrzeby na równi z potrzebami innych. Pomocne mogą być w tym rozwój asertywności i umiejętności wyznaczania granic. Muszę pamiętać, że mogę odmówić wykonania czegoś dla innych, jeśli ma wpłynąć to negatywnie na moją pracę lub zobowiązania. Powinnam też prosić innych o przysługi dla mnie. 

Na koniec analizy każdego obszaru dostajemy zestawienie prawdopodobnych przewag i ryzyk, które mogą się pojawić. Oczywiście nie wszystkie muszą być adekwatne do naszej obecnej sytuacji, ale warto na nie zwrócić uwagę i pamiętać na przyszłość. Szczególnie uważnie przyjrzałabym się ryzykom, bo to one mogą negatywnie wpływać na nasze życie. U mnie w obszarze Ludzie pojawiły się następujące:

1. przewagi:

duża dbałość o potrzeby współpracowników
zdolność do unikania konfliktów i utrzymywania dobrych relacji z innymi
wychodzenie poza własny egoizm oraz gotowość do poświęceń i bezinteresownych zachowań

2. ryzyka:

zaniedbywanie siebie i swoich interesów oraz poświęcanie swojego sukcesu dla innych
nieradzenie sobie lub bierność w trakcie konfrontacji z innymi
niekonsekwencja w działaniu lub zbyt częste odstępowanie od własnych zasad przez pragnienie zadowolenia innych

W analizie jest jeszcze jedna ważna rzecz, która może być przydatna w relacjach z innymi ludźmi – raport komunikacji, który jest czymś w rodzaju wskazówek dla innych jak się można z nami komunikować. Co nas interesuje, czego warto unikać, co nas motywuje i co wpływa na naszą satysfakcję z pracy. 

Moje odczucia dotyczące testu

Bardzo się cieszę, że miałam okazję poznać takie narzędzie diagnostyczne. Byłam wręcz zaskoczona tym jak wiele aspektów zgadzało się w 100% z tym, co sama o sobie myślę. Myślę, że jeszcze bardziej dotarło to do mnie, gdy zobaczyłam podsumowania w analizach. Na co dzień nie do końca zastanawiam się nad wszystkimi poruszanymi w teście zagadnieniami, a w trakcie jego analizy mogłam się faktycznie pochylić nawet nad tymi, które gdzieś głębiej we mnie drzemały. Jednym słowem, bardzo polecam Wam zrobienie sobie takiego testu, nawet raz na jakiś czas – w ważnych dla Was momentach, w momentach przełomowych. Żeby nieco bliżej poznać siebie i swoje możliwości. Jako próbkę, możecie skorzystać z linku https://perso.in/darmowy-test-osobowosci/, pod którym znajduje się darmowy fragment testu.

Jestem ciekawa czy kiedykolwiek robiliście sobie testy osobowości i wiecie dzięki nim coś więcej na swój temat – dajcie koniecznie znać!

(Visited 137 times, 1 visits today)